10 FEB

Søknadsfrist for breddegaver er 10. februar!
Har du et prosjekt du trenger penger til for å realisere kan du søke hele året.

Søk prosjektgave

For prosjektgaver kan du sende inn søknad hele året. Vi er spesielt opptatt av å støtte prosjekter som bidrar til positivitet og utvikling i lokalsamfunnet.

1. Om prosjektet

Fyll inn en kortfattet beskrivelse av hvem som står bak søknaden

Fyll inn en kortfattet presentasjon av prosjektet. Vær så konkret med få ord som du klarer. Hva går prosjektet utpå, og hvorfor skal vi gi gave til akkurat dette formålet? Hva skal pengene gå til?

Fyll inn beløp det søkes om. Dette beløpet må gjenspeiles i finansieringsplanen som vedlegges lenger ned.

Lagets / foreningens organisasjonsnummer. Vet du ikke hva deres organisasjonsnummer er, søk opp på brreg.no.

2. Kontaktperson

Fyll inn navn og adresse til den som søker. Pass på at alle opplysninger er korrekt. Benytt en e-postadresse som blir rutinemessig sjekket. Det er denne adressen en bekreftelse av innsendingen blir sendt til.

3. Kontonummer

Fyll inn kontonummer som skal benyttes for innbetaling.

4. Vedlegg

Lovlige filer er Word, Excel, Powerpoint, PDF og JPG. Maks filstørrelse er 3 MB.

Legg ved siste årsregnskap, dvs. resultatregnskap, balanse og eventuelt noter. Om nødvendig, benytt "5. Andre vedlegg" nedenfor.

Sett opp et grovbudsjett, med hovedtall. Dette skal til sammen utgjøre totalkostnaden for prosjektet. Har du ikke dette, legg ved et dokument som beskriver hvorfor.

Sett opp en finansieringsplan. Dette vil inkludere gave fra Sparebankstiftelsen, og kan i tillegg blant annet inkludere egne driftsmidler, lån fra bank, gaver fra andre stiftelser, osv.

Sett opp et dokument som beskriver fremdriften i prosjektet.

5. Andre vedlegg

Lovlige filer er Word, Excel, Powerpoint, PDF og JPG. Maks filstørrelse er 3 MB.

Eventuelle tilleggsvedlegg kan legges her.

Eventuelle tilleggsvedlegg kan legges her.

6. Samtykke

Søk om prosjektgave

Aktueltarkiv