10 FEB

Søknadsfrist for breddegaver er 10. februar!
Har du et prosjekt du trenger penger til for å realisere kan du søke hele året.

Prosjektgaver

Hønefoss Ballklubb

Kr. 1.100.000,-

Oppgradering av klubbhuset på AKA Arena som ble bygget i 1990.

Innovasjonsløft i Ringeriksregionen/lag og foreninger

Kr. 124.000,-

SpareBankstiftelsen Ringerike i samarbeid med Innovasjonsløft i Ringeriksregionen arrangerer i 2017 to innovasjonskvelder for lag og foreninger i Ringerike og Hole.

Hole historielag

Kr. 50.000,-

Restaurering av småkårshuset på Sundvollstranda.

Hole historielag

Kr. 50.000,-

Innkjøp av bøker til historielagets Jørgen Moe-samling i Hole bygdearkiv. Historielaget arbeider for å få en komplett samling av alle typer tekster av og om Jørgen Moe.

Stiftelsen Ringerike kultursenter/Barneskolene

Kr. 240.000,-

Billettkostnadene til forestillingen Oliver ved Ringerike kultursenter i september 2017 for alle elevene på to klassetrinn ved barneskolene i Ringerike og Hole.

Fossekallen IL

Kr. 35.000,-

Produksjon av detaljert o-kart over Hovsenga og Hønsand i Hønefoss.

Nes Menighetsråd

Kr. 300.000,-

Oppgradering/oppussing av Nes Kirkestue på Nes i Ådal. Oppgraderingen har foregått noen år og nå skal det foretas innvendig oppussing.

Brystkreftforeningen Ringerike og omegn

Kr. 10.000,-

Rosa belysning på Oppgangssaga i Hønefossen ved Rosa Sløyfe-aksjonen i oktober 2017.

NMK Hønefoss

Kr. 300.000,-

Oppgradering av strømanlegget og asfaltering på Eriksplassen Motorsportanlegg.

Hole Frivilligsentral og LHL Hole

Kr. 40.000,-

Oppføring av Sundvollen Brygge, en ny, universelt utformet, brygge på Sundvollstranda.

Hønefoss Skolekorps/Ullerål Skoles Musikkorps

Kr. 17.000,-

Innkjøp av like korpsgensere og T-skjorter til begge musikkorpsene som samarbeider tett.

Hønefoss Sportsklubb/Heradsbygda Håndballklubb

Kr. 190.000,-

Klubbene har sammen fått støtte til anskaffelse av beachhåndballmål, oppmerking og brakker til nytt beachhåndballanlegg i Schjongslunden.

Bokprosjektet "Vekta av lunge og kråkelyd"

Kr. 50.000,-

Produksjon og utgivelse av en bok om et livslangt kunstnerskap ved Per Inge Bjørlo.

Ringerike Janitsjar

Kr. 75.000,-

Innkjøp av instrumenter og uniformer.

Klassekorps Ullerål og Eikli skoler

Kr. 225.000,-

Innkjøp av instrumenter, utstyr og læreverk ved innføring av Klassekorps/Korps i Skole ved skolene Ullerål og Eikli.

Hønefoss Ungdomskorps

Kr. 30.000,-

Støtte for å få realisert en ny komposisjon for orkesteret.

Speidergruppene i Ringerike og Hole

Kr. 200.000,-

Hønefoss Speidergruppe, 1. Tyristrand Speidergruppe, Sokna Speidergruppe og Tyrifjord Speidertropp har hver fått en støtte på kr 50.000 til innkjøp av nødvendig utstyr.

Bokprosjektet "Smaken av Ringerike"

Kr. 50.000,-

Produksjon og utgivelse av en kokebok med fokus på lokale mattradisjoner, råvarer og oppskrifter fra Ringeriksområdet.

Fontenehuset Hønefoss

Kr. 100.000,-

Utvikling av ny hjemmeside, siden nåværende hjemmeside er utdatert og ikke fungerer tilfredsstillende.

Ringerike Ishockeyklubb

Kr. 350.000,-

Installering av garderobeskap i brannsikrede rom for de yngre lagene, samt SFO-barn.

Tyristrand LandsByforening

Kr. 40.000,-

Prosjektet med den nye kulturscenen på Tyristrand har blitt større enn antatt og støtte gis til å dekke tilleggskostnader.

Ådal skytterlag

Kr. 380.000,-

Innvendige arbeider på skytterlagets nye klubbhus "Nye Somma Skytterhus" ved det nye skyteanlegget i Somdalen.

Hønefoss Tennisklubb

Kr. 450.000,-

Legging av nytt dekke på gulvet på 2 baner i tennishallen i Hovsmarka.

Ringerike historielag

Kr. 15.000,-

Produksjon av hefte om pølsemakeriene i Hønefoss.

Sollihøgda ski og salongskytterlag

Kr. 25.000,-

Oppussing av klubbhus

Sollihøgda ski og salongskytterlag

Kr. 200.000,-

Utskifting av alle lampene med LED-lamper, samt oppsetting av noen nye lyspunkter, i lysløypa på Sollihøgda.

Kodeklubben Ringerike

Kr. 75.000,-

Innkjøp av hjelpemidler, som roboter, 3D-printere og microchips m.m., til den nystartede klubben for økt kompetanse innen informasjonsteknologi.

IF Tyristubben

Kr. 150.000,-

Idrettsanlegget på Tyristrand fornyes og utvides betydelig, bl.a. med to kunstgressbaner. Støtte gis til ny parkeringsplass ved idrettsanlegget.

Randsfjord Fuglehundklubb

Kr. 20.000,-

Innredning av nytt klubblokale i Hønefoss, inkl. simulator for hagleskyting.

Ringerike Tae Kwon Do Klubb

Kr. 300.000,-

Istandsetting av nye klubblokaler i nordre brukar under bybrua i Hønefoss. Støtten skal dekke tilleggskostnader for ventilasjon og inspeksjonsluker.

Ådal IL

Kr. 130.000,-

Håndballgruppa har fått støtte til bygging av tribune og sekretariatsbod ved beachhåndballbanen på Møltemyra stadion.

Bootcamp Hønefoss

Kr. 250.000,-

Innkjøp av rigger, klatrenett, plastrør, materialer og utstyr til hinderløypa på Helgelandsmoen.

Veme Sangkor

Kr. 20.000,-

Innkjøp av bærbart piano.

Ådal IL

Kr. 100.000,-

Fotballgruppa har fått støtte til å anlegge kunstgressbane for 3'er-fotball på Møltemyra stadion.

Ringerike skytterlag

Kr. 300.000,-

Innkjøp av elektronisk skivesystem til innendørsanlegget i Hønefoss Idrettspark.

Buttentjern Jaktskytesenter

Kr. 2.000.000,-

Bygging av ny storstue (klubbhus) og utbygging av haglebaner ved anlegget på Buttentjern på Eggemoen.

Ringerike O-lag

Kr. 35.000,-

Produksjon av orienteringskart etter sprint-normen over Hvalsmoen.

Ringerike O-lag

Kr. 175.000,-

Innkjøp til "Idrettsplassen skogen", dvs. aggregater, utstyr for GPS-tracking, telt m.m.

Hønefoss Ballklubb

Kr. 140.000,-

Oppstartsstøtte til FFU-laget (fotball for utviklingshemmede) for 2017, 2018 og 2019, samt 2 stk. 3 mot 3 baner.

Dronning Tyras Båtforening

Kr. 225.000,-

Oppgradering av merking i Storelva fra Hønefoss til Tyrifjorden. Merkingen foretas for sikrest mulig seilas i elva for folk flest.

Forskerfabrikken Norge

Kr. 120.000,-

Støtte til sommerskole i naturvitenskap for årene 2017, 2018 og 2019. En ukes fordypning i naturvitenskap for barn i Ringerike og Hole som skal opp i 5. - 7. trinn.

Breddegaver

Lagets / foreningens navn
Tildelt beløp
1. Tyristrand Speidergruppe
4000
Hen Grendehus
3000
Hønefoss Speidergruppe
4000
Kirkemoen Barnehage
3000
Kodeklubben Ringerike
4000
Nakkerud, Ask og Tyristrand ungdomsklubb
4000
Rallerud Ungdomsforening
3000
Sokna Speidergruppe
4000
Sokna Ungdomsklubb
6000
Tyrifjord Speidertropp
4000
Ungdomslaget Haab
3000
Ungdomslaget Samhold
4000
Veien skole sjakk klubb
3000
Austjord Musikkorps
30000
Busserullgjengen
30000
Crescendo
4000
Da Capo
4000
Decibel
3000
Eikli skolekorps
30000
Hallignby Sangkor
2000
Hallingby skolekorps
30000
Hole Musikkorps
30000
Hønefoss Blåseoktett
10000
Hønefoss Storband
20000
Kulturakademiet Sentrumskirken
4000
Nakkerud Hornmusikk
15000
Ringerike Barne- og Ungdomskor
4000
Ringerike Frimurerkor
2000
Ringerike Mannskor
4000
Ringerike og omegn fremføringslag
3000
Ringerike Operakor
10000
Ringerike Tensing
5000
Ringerike Trekkspillklubb
20000
Ringerike Veterankorps
10000
Ringerike Vocalis
5000
Ringkollen Janisjarm
15000
Sokna skole og ungdomskorps
30000
Spellemannslaget Elvelangs
3000
Sperillgruppa
3000
Stranden musikkforening
10000
Tyristrand Barnekor
4000
Ullerål skoles musikkorps
30000
Vang skoles Musikkorps
30000
Veien og Helgerud skolekorps
30000
Veme Sangkor
3000
Vokalgruppen Fløyel
4000
Badstugjengen
2000
Boligen brukerklubb
5000
Brystkreftforeningen Ringerike og omegn
5000
Dagsenter for demente i Hole
3000
Diabetesforbundet Ringerike
3000
Epilepsiforeningen Ringerike og omegn
3000
FFO Ringerike og Hole
3000
Frelsesarmeen Hønefoss korps
15000
HLF Ringerike og omegn
4000
Hole Bygdekvinnelag
3000
Hole Frivilligsentral
10000
Hole LHL
3000
Hole Sanitetsforening
3000
Hole Sykehjems venner
5000
Hønefoss og omegn Blindesaksforening
3000
Klokkerdalen Park og Fritid
3000
Krisesenteret Hønefoss
15000
LHL Krødsherad
3000
Nes Helse og Trivsel
3000
Nes omsorgssenters Venneforening
5000
Norilco avd. Buskerud
3000
Profo Ringerike Hadeland
3000
Psoriasis og ekemforbundet Ringerike
3000
Regnbuens brukerklubb
3000
Ringerike Bygdekvinnelag
3000
Ringerike Frivilligsentral
30000
Ringerike Lymfødemforening
4000
Ringerike MS forening
4000
Ringerike og Hole Revmatikerforening
4000
Ringerike og omegn Afasiforening
4000
Ringerike og omegn Døveforening
3000
Ringerike og omegn lok.lag Norges Blindeforbund
4000
Ringerike og Jevnaer Astma og Allergi
4000
Siri og Hennings Minnefond
10000
Soknatunet aktivitetssenter venneforening
5000
Somdalen Arbeidsgruppe
3000
Sorg og Omsorg Ringerike og Hole
3000
Stiftelsen Bjerkely
4000
Stiftelsen Fontenehuset
30000
Tyribos Venner
5000
Tyristrand Bygdekvinnelag
3000
Venner av Hønefoss Sykehjem
5000
Venner av Ringerike Sykehus
15000
Vik Omsorgsboligers Venner
5000
Viker Sanitetsforening
2000
Viul sanitetsforening
2000
Ytre Ådal Bygdekvinnelag
3000
Ådal lag av LHL
3000
Åsa Sanitetsforening
2000
Bootcamp Hønefoss
3000
Fossekallen IL (orientering)
3000
Fossekallen IL (ski)
3000
Hønefoss Bueskytterklubb
3000
Luke the Drifters Runningteam
5000
Nes sti- og løypeforening
3000
Nes Barneidrett
3000
Ringerike Jeger og Fiskeklubb
2000
Ringerike kvinnelige jeger og fiskeforening
2000
Ringerike Svømmeklubb
3000
Ringerike Trekkhundklubb
2000
Ringerikes seilflyklubb
3000
Ringkollen Hoppanlegg Rekruttlia
5000
Schjongsløpene
5000
Sokna Skytterlag
2000
Tranby I.L.
4000
Tyristrand Skytterlag
2000
Fagforbundet Ringerike Pensjonistgruppe
4000
Forsvarets Seniorforbund Ing.våpenet
4000
Forsvarets Seniorforbund Ringerike Hole
4000
Gammeldansens Venner Nes i Ådal
3000
Haugvang Seniordans
3000
Hobbyklubben for eldre Helsehuset
4000
Hole Pensjonistforening
4000
Hønefoss Pensjonistforening
4000
Jernbanepensjonistene i Ringerike
4000
Kafe Firkløveren Sokna omsorgssenter
3000
Lunder Gamlehjems fond
4000
Pensjonistforeningen Spenncon Hønefoss
4000
Ringerike Politipensjonistforening
4000
Ringerike Samvirkelags Pensjonistforening
3000
Ringerikes Sparebank Seniorklubb
4000
Seniorklubben ved Ringerikskraft
4000
Seniornett Hønefoss
5000
Sokna Pensjonistforening
4000
Tyristrand og omegn Pensjonistforening
4000
Ullerål seniordans
3000
Vegård Pensjonistforening
4000
Ådal Pensjonistforening
4000
Åsbygda og Viul Pensjonistforening
4000
Barneforeningen Vi vil
3000
Frikirkens Juniorforening
1000
Frikirkens Søndagsskole
1000
Frikirkens Ungdomsgruppe FRIK
1000
Frikirkens Barnegospel
1000
Frikirkes B-Tween
1000
Haug Kirkeforening
2000
Hval Kirkeforening
2000
Joy-time
2000
Kirkebladet for Norderhov Ask mfl
2000
Lunder Menighet
2000
Ringerike Kirkeakademi
2000
Sentrumskirken Søndagsskole Kidzone
1500
Sentrumkirken ungdom
1500
Ullerål Kirkering
2000
Veme Sokn
2000
Dyrebeskyttelsen Ringerike
2000
Folkedansklubben Kaval
2000
Foreningen Kjerratmuseet
10000
Hadeland og Ringerike Modelljernbaneklubb
2000
Hageselskapet Hole og Ringerike
4000
Haug Bygdelag
4000
Heftet Ringerike
6000
Hjemmestyrkemuseets venner D14.2
3000
Hole Historielag
6000
Hovsengas venner
3000
Human Etisk Forbund Ringerike Hole
2000
Hønefoss Filatelistklubb
2000
Hønefoss RC klubb
3000
Hønefoss Sjakklubb
2000
Hønefoss Trekkspillmuseum
10000
Klokkergården Bokkafe
2000
Kunstforeningen i Statens Kartverk
2000
Kurdisk Kulturforening Ringerike
2000
Langhusets Venner
2000
Nakkerud og Tyristrand Historielag
6000
Norske Reserveroffiserers Forbund Ring
3000
Norsk Kartmuseums Venneforening
3000
Norsk Retrieverklubb
2000
Norsk roseforening
2000
Norsk Samferdselshistorisk senter
6000
Ringerike Folkedansgruppe
2000
Ringerike Historielag
6000
Ringerike Husflidslag
4000
Ringerike Knivlag
2000
Ringerike Maleklubb
2000
Ringerike Modellflyklubb
2000
Ringerike Quilteklubb
3000
Ringerike Skysskafferlag
2000
Ringerike Soroptimistklubb
3000
Ringerikes Birøkterlag
5000
Ringerikes Museum Venneforening
3000
Skrubbheims Venner
2000
Soknedalen lokalhistoriske forening
6000
Stiftelsen Ingeniørsoldaten Hvalsmoen
5000
Stiftelsen Ringerikes Museum
10000
Tyristand Landsbyforening
3000
Utsiktens venner
4000
Vegård venneforening
2000
Øvre Ådal Historielag
4000
2 x 5.000,- "surprise-sjekker"
10000

Aktueltarkiv