Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
Husk søknadsfristen for generelle gaver til drift 10. februar. Se om du kan søke og send søknad i vår nye søknadsportal.

Valg til generalforsamlingen 2018

Valgmøte finner sted 14. februar kl. 19.00 i SpareBank 1 Ringerike Hadeland’s lokaler på Søndre Torv.

Valg av medlemmer til generalforsamlingen

Er du kunde i SpareBank 1 Ringerike Hadeland og har bostedsadresse i Ringerike eller Hole kommune, kan du være med og velge medlemmer til generalforsamlingen i SpareBankstiftelsen Ringerike.

SpareBankstiftelsen Ringerike skal sikre at den kapital som var oppsamlet i Ringerikes Sparebank og som ble omdannet som følge av sammenslutningen til SpareBank 1 Ringerike Hadeland, forblir i lokalsamfunnet og forvaltes gjennom sparebankstiftelsen. SpareBankstiftelsen Ringerike skal bidra positivt i lokalsamfunnet gjennom gaver til allmennyttige formål.

SpareBankstiftelsen Ringerike eier 29,6 % av egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Ringerike Hadeland og er med sin eierandel bankens største egenkapitalbeviseier. Utbytte på egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Ringerike Hadeland utgjør en vesentlig andel av stiftelsens inntekter.

Stiftelsens organer består av generalforsamling og styre. Generalforsamlingen består av 10 medlemmer og 2 varamedlemmer som blant annet velger styre. I år skal det velges 3 medlemmer og 2 varamedlemmer til generalforsamlingen. Medlemmene velges for 4 år og varamedlemmene for 1 år.

Stemmeberettigede er kunder med bostedsadresse i kommunene Ringerike og Hole som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt innskudd i SpareBank 1 Ringerike Hadeland på minimum kr 500,-. Ingen kan i valgmøtet avgi mer enn 1 – én stemme. Valgene er forberedt av sparebankstiftelsens valgkomité og valgkomitéens innstilling er utlagt i bankens kontorer i Ringerike og Hole og på www.sparebankstiftelsenringerike.no.

Valgmøte finner sted onsdag 14. februar kl. 19.00 i bankens lokaler på Søndre Torv 6 (4. etg.).

I tilknytning til møtet vil det bli holdt en orientering om stiftelsens virksomhet i 2017.

Melding om deltagelse må være oss i hende innen mandag 12. februar, på mailadresse post@sparebankstiftelsenringerike.no eller ved henvendelse til et av bankens kontorer.

 

Hønefoss, 18. januar 2018
SpareBankstiftelsen Ringerike
Christian Mathiesen
Leder generalforsamlingen

 

Se valgkomitéens innstilling her