10 FEB

Søknadsfrist for breddegaver er 10. februar!
For prosjektoppgaver kan du søke om gave hele året.

Talentstipend

Talentstipendet er et samarbeid mellom SpareBank 1 Ringerike Hadeland, SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal, SpareBankstiftelsen Ringerike og SpareBankstiftelsen Gran. Formålet med stipendet er å oppmuntre og utvikle unge talenter hjemmehørende i Hole, Ringerike, Jevnaker, Gran, Lunner eller Nittedal.

Hva er prioritert?

Vi gir til prosjekter og organisasjoner som bidrar til positivitet og utvikling i Ringerike og Hole.

Prioriterte formål

  • Prosjekter og organisasjoner som arbeider for og med barn og ungdom.
  • Prosjekter og organisasjoner som drives av frivillige.
  • Tiltak og investeringer med langvarig verdi og nytte for lokalsamfunnet skal prioriteres fremfor kortvarige aktiviteter, arrangementer og prosjekter.
  • Prosjekter og organisasjoner som har klare visjoner og tanker bak sine tiltak.

Geografisk område

  • Prosjekter og organisasjoner i kommunene Ringerike og Hole prioriteres.

Gaveområder

  • Kultur
  • By- og stedsutvikling
  • Idrett og friluftsliv
  • Kompetanseutvikling
  • Ideelle virksomheter