Søknadsperioden for breddegaver er over. For prosjektgaver kan du søke hele året.

Kontakt oss

SpareBankstiftelsen Ringerike

e-post: post@sparebankstiftelsenringerike.no

Tlf: 917 91 805

Postadresse: Postboks 518 Sentrum, 3504 Hønefoss