10 FEB

Søknadsfrist for breddegaver er 10. februar!
For prosjektoppgaver kan du søke om gave hele året.

Kontakt oss

SpareBankstiftelsen Ringerike

e-post: post@sparebankstiftelsenringerike.no

Tlf: 952 47 866

Postadresse: Postboks 518 Sentrum, 3504 Hønefoss